دفتر ثبت اظهار نامه الکترونیکی در نظام مادرید در روز دوشنبه  مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ با حضور معاون محترم قوه قضائیه ، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس مرکز مالکیت معنوی و جمعی و از معاونین و مدیران مرکز مالکیت معنوی و مدیر عامل شرکت صنعت آفرینان امداد به بهره برداری رسید.

ایران به عنوان اولین کشور خاورمیانه و دوازدهمین کشور در دنیا امکان ثبت به صورت الکترونیکی در نظام مادرید را دارد.

ایران از سال ۲۰۰۳ عضو کنوانسیون مادرید بوده است و در حال حاضر ۱۲۴ کشور در دنیا عضوء این نظام می باشد.

87c90fc4-9e7b-4788-9d10-d9808c88d646
c71c3999-b614-46c3-9197-cf52e5d3adfa