به منظور حمایت و پشتیبانی در خصوص طرح خرید تضمینی پیله کرم ابریشم از مددجویان، تیم اعزامی شرکت صنعت آفرینان ۲ خرداد ماه و همزمان با آماده شدن پیله های تر استان خراسان شمالی در محل کارخانه های پیله خشک کنی حضور یافته و پس از کارشناسی و نظارت بر اقدامات، هر گونه مشکل یا موانع احتمالی را مرتفع نموده اند.