به گزارش روابط عمومی شرکت صنعت آفرینان امداد، بازدیدی جهت بررسی روند اجرایی طرح اشتغال تولید فرش دستباف در روستای میرجان واقع در استان زنجان در تاریخ ۱۴اسفند ماه ۱۳۹۹صورت گرفت.

این طرح که در تابستان سال ۹۹ به پیشنهاد یکی از گروه های جهادی و تاکید دکتر عبدالملکی، معاونت محترم اشتغال کمیته امداد و حمایت کمیته امداد استان زنجان و پیگیری شرکت صنعت آفرینان امداد انجام پذیرفت در طول این مدت اجرایی و عملیاتی شد.

این بازدید که با سالروز تاسیس کمیته امداد امام(ره) مصادف شد، پتانسیل بالای منطقه در تولید و کیفیت مطلوب تولیدات را خاطر نشان می سازد.