کتاب صنایع دستی ایران، تجلی عشق، هنر و زیبایی که به همت جمعی از کارکنان شرکت صنعت آفرینان امداد گردآوری و تدوین شده است، سعی دارد بخش هایی از تنوع گسترده صنایع دستی ایران، این هنر والای معنوی و عرفانی را به مخاطبین معرفی نماید. این کتاب از جمع آوری تصاویر محصولات تولید شده توسط دستان هنرمند مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در سراسر کشور تهیه شده است. امید که در پرتو عنایت الهی در این راه مفید واقع گردد.

جهت مشاهده و مطالعه این کتاب الکترونیکی به آدرس  https://ecico.ir/handmade-book مراجعه گردد.