در راستای افزایش تولیدات مدد جویان و افزایش کیفیت، مشاوره وهدایت وآشنایی با ظرفیت تولید کنندگان استان های همدان ، ایلام ، کرمانشاه و کردستان بازدید هایی توسط مدیر عامل محترم شرکت توسعه تجارت و سرمایه پایدار امداد و مدیر عامل محترم شرکت صنعت آفرینان امداد به همراه مدیر تولید ومدیر بازرگانی شرکت در تیر ماه سال ۱۴۰۰ صورت گرفت.

همدان : بازدید از خانه صنایع دستی بانو واقع در شهرستان صالح آباد استان همدان، بازدید از طرح های فرش بافی در استان همدان

ایلام : بازدید از غرفه های فرش و صنایع دستی بازارچه صنایع دستی استان ، بازدید از کارگاه خیاطی ام البنین مددجویان شهرستان چوار، بازدید از گاوداری مورد ، بازدید از مراکز چله کشی وتامین مواد اولیه استان (آقای آزادی) وبازدید از کارگاه تولیدات سنگی استان ایلام

کرمانشاه : بازدید از غرفه های مددجویان شرکت کننده در نمایشگاه فرش دست بافت استان کرمانشاه  وبازدید از تولیدات مدد جویان شهرستان کامیاران

کردستان : جلسه نشست با مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان ، بازدید از طرح اشتغال توپ های ورزشی ، بازدید از طرح اشتغال فرش دست باف ، بازدید از کارگاه تولید محصولات چوبی دراستان کردستان و بازدید از طرح تولید دستکش و جوراب بافی ، بازدید از روستای ملی گلیم بافی (کاکوی سفلی) ،بازدید از تولیدات گلیم بافی روستای بلبان آباد استان کردستان