به گزارش روابط عمومی شرکت صنعت آفرینان امداد بازدیدی در تاریخ ۱۴/۰۵/۱۴۰۰ توسط مدیرعامل محترم هلدینگ بازرگانی مجتمع اقتصادی کمیته امداد به همراه مدیرعامل محترم شرکت صنعت آفرینان امداد و مدیران اجرایی این شرکت از کارگاه­های شور و تکمیل و همچنین مرکز تهیه و تولید ابزار و تجهیزات بافت فرش در استان قم صورت گرفت.