به گزارش روابط عمومی شرکت صنعت آفرینان امداد ، در راستای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال ، جلسه­ ای با حضور جناب آقای استادی مدیر کل زندان­های استان مازندران، جناب آقای دکتر رحیمی مدیر عامل محترم شرکت توسعه تجارت و سرمایه پایدار امداد، جناب آقای دکتر ابراهیمی مدیر عامل محترم شرکت صنعت آفرینان امداد و هیات همراه تشکیل گردید و مقرر شد تا با توجه به وجود زیرساخت­های مناسب در زندان­های استان بحث نوغانداری و پرورش کرم ابریشم از سال آتی در استان اجرایی گردد. همچنین زمینه­های همکاری در خصوص بازاریابی و فروش تولیدات فرش و صنایع دستی زندانیان توسط شرکت صنعت آفرینان امداد مطرح گردید.

در ادامه سفر بازدیدی از نهالستان­های توت جهاد کشاورزی استان مازندران به منظور تأمین نهال مورد نیاز کمیته امداد صورت پذیرفت.

سفر به استان گلستان با جلسه­ای در حضور جناب آقای سروی مدیر کل نوغانداری کشور و هیات همراه ایشان، جناب آقای بابایی مدیر کل محترم کمیته امداد استان گلستان، جناب آقای نظری معاونت محترم اشتغال و خودکفایی امداد استان و سایر همکاران کمیته امداد و همچنین هیات اعزامی از تهران تشکیل گردید و در خصوص توسعه و بهبود صنعت نوغانداری در کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

همچنین از مزارع و توتستان­های کمیته امداد در استان گلستان با هدف توسعه و تأمین برگ توت مورد نیاز نوغانداران بازدید و کارشناسی به عمل آمد.