مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت صنعت آفرینان امداد با حضور جناب آقای دکتر رحیمی، مدیرعامل هلدینگ بازرگانی مجتمع اقتصادی کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد.

روز دوشنبه مورخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۱، طی حکمی از طرف مدیرعامل هلدینگ بازرگانی، جناب آقای زاهدی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت صنعت آفرینان امداد منصوب گردید.

طی این مراسم که در دفتر مدیرعامل شرکت صنعت آفرینان برگزار گردید، دکتر رحیمی، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات آقای ابراهیمی در دوران تصدی سمت مدیرعاملی این شرکت، رویکردهای مدیرعامل جدید را در امور تحول و توسعه در راستای راهبردهای هلدینگ تبیین کردند.