در پی انتصاب جناب آقای دکتر حمید کارگر به سمت مدیریت عامل شرکت فرش آستان قدس رضوی، مدیرعامل شرکت صنعت آفرینان امداد طی پیامی این انتصاب شایسته را تبریک اعلام نمودند.