شرکت صنعت آفرینان امداد در پنجمین دوره فرآیند جایزه مدل تعالی و پیشرفت مبتنی بر معیارهای مدل EFQM  ، شرکت نمود و موفق به کسب تقدیر نامه دو ستاره گردید.

پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت و اخذ استانداردهای ایزو ۹۰۰۱، ایزو ۱۰۰۰۲ و ایزو ۱۰۰۰۴ همچنین تدوین سند برنامه ریزی استراتژیک شرکت و تلاش های مجدانه در مسیر اجرای موفقیت‌ آمیز استراتژی‌ ها در راستای تحقق چشم‌انداز شرکت از رهبری مناسب و مشارکت کارکنان مهمترین عامل موفقیت شرکت صنعت آفرینان امداد در کسب تقدیر نامه دو ستاره در جایزه ملی تعالي و پیشرفت سازماني است.

شرکت صنعت آفرینان امداد به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های فعال و موثر بر اشتغال پایدار در زمینه فرش و صنایع دستی با  بهره گیری از سرمایه های انسانی متخصص و متعهد در حوزه های مورد نیاز از مبانی علمی تعالی سازمانی و مشارکت همه مدیران و کارکنان در این مسیر گام نهاده است.

حضور فعال سازمان‌ها در فرایند جایزه ملی تعالی سازمانی نشانگر این است كه سازمان‌های برتر ایرانی قصد دارند خود را با دیگر سازمان‌ها مقایسه كنند تا به این ترتیب گام‌های بلندتری را در مسیر تعالی برداشته و ضمن افزایش توان رقابتی، بر پایداری سازمان خود افزوده و در تحقق اهداف سازمانی به موفقیت‌های بیشتری دست یابند.

آقای مهدی ابراهیمی مدیر عامل شرکت صنعت آفرینان امداد ضمن تبریک، تشکر و قدردانی از کلیه ذینفعان شرکت، در جلسه ای از کلیه کارکنان شرکت خواستار حضور جدی تر در دوره ی بعدی این جایزه با هدف گسترش فرهنگ تعالی در شرکت ، پیاده سازی اثربخش پروژه های بهبود و اجرای هر چه بهتر استراتژی ها با توجه ویژه به ارزش های سازمانی در جهت کسب درجات بالاتر گردید.