با توجه به حضور فعال شرکت صنعت آفرینان امداد جهت خرید تضمینی پیله ابریشم، خبر مذکور توسط روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران منتشر گردید

لینک خبر فوق در سامانه خبری مرکز ملی فرش ایران :

https://b2n.ir/d45047