در پی اعلام آمادگی استان های خوزستان، قم ، کرمانشاه، مازندران  و همدان  و ارسال تولیدات آن استان ها ، کمیته ارزیابی وقیمت گذاری تولیدات فرش های ارسالی از این استا نها در تاریخ ۱۸ مهر ماه سال جاری در محل سالن قیمت گذاری انبار مرکزی شرکت صنعت آفرینان  با حضور مدیر عامل محترم شرکت صنعت آفرینان ، نماینده دفتر مرکزی کمیته امداد (ره) و معاونین وکارشناسان و راهبران شغلی استان های ذی نفع برگزار گردید.